SLIDE ITEM

ร้านค้าชุมชน 4.0

ร้านค้าชุมชนออนไลน์เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

SLIDE ITEM
SLIDE LOGO

สินค้าจากชุมชน

ส่งตรงถึงมือคนไทย

SLIDE ITEM
SLIDE LOGO

สร้างงาน สร้างรายได้ แก่ชุมชน

ชาวบ้านมีอาชีพเลี้ยงดูตนเอง

SLIDE ITEM
SLIDE LOGO

ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

ต่อยอดองค์ความรู้ให้ท้องถิ่น

สินค้าแนะนำ

รวบรวมชุมชนมากมายจากหลากหลายภูมิภาคทั่วทั้งประเทศไว้ที่นี่
เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงชุมชนได้โดยง่าย

recommended goods GOODS ICON

หมู่บ้านแม่แจ่ม

JustHoney

350 บาท

หมู่บ้านแม่แจ่ม

ขนมผูกรัก

250 บาท

recommended goods GOODS ICON

หมู่บ้านแม่แจ่ม

กล้วยกรอบแก้ว

40 บาท

recommended goods GOODS ICON

หมู่บ้านแม่แจ่ม

กะปิก๊ะตมตันหยงโป

60 บาท